BRATISLAVA

 

 

BRATISLAVA

 

Doliny a údolia v minulosti Slovensko nespájali, ale skôr rozdeľovali. Jeden región hovoril iným dialektom, používal iné stavebné prvky a oslavoval iným spôsobom ako druhý región. Tieto odlišnosti sú patrné dodnes. Výsledkom však je aj v európskom meradle unikátne množstvo folklórnych tradícíí, odevov a architektonických prvkov, ktoré zosobňujú a predstavujú ten-ktorý región Slovenska.

 

GETTING THERE

 

Churches
Museums
Natural Reserves
Viewpoints
Half a day higlights tour

Hrad

Kostol Sv. Jána z Mathy

Devín Castle

Stará Radnica

All the info

 

basic 5 €

 Reduced: 

kids from 6 - 14 y., students, pensioners:  2,50 €

family fee (2 adults and kids until 14 y.): 10 €

school groups (with minimum 10 persons): 1,50 € per person

 Monday entry fee 

full: 2 €  

school groups (with minimum 10 persons): 1,50 € per person

 Discounts: 

Bratislava city card: 20 % discount from 5 € fee or  20 % discount from the lower  2 € fee

Bratislava Card 100 % discount from entry fee

 Free: 

Kids until 6 y., journalists, tourist guides

 April - September: 

TUE - FRI 10:00 – 18:00 last entry 17:30

SAT - SUN 10:00 – 19:00 last entry 18:30

 October - March: 

TUE - SUN 10:00 – 16:00 last entry 15:30

tap Call Me when using smartphone or dial +421...


Bet you did not know..

.

basic 5 €

 Reduced: 

kids from 6 - 14 y., students, pensioners:  2,50 €

family fee (2 adults and kids until 14 y.): 10 €

school groups (with minimum 10 persons): 1,50 € per person

 Monday entry fee 

full: 2 €  

school groups (with minimum 10 persons): 1,50 € per person

 Discounts: 

Bratislava city card: 20 % discount from 5 € fee or  20 % discount from the lower  2 € fee

Bratislava Card 100 % discount from entry fee

 Free: 

Kids until 6 y., journalists, tourist guides

 April - September: 

TUE - FRI 10:00 – 18:00 last entry 17:30

SAT - SUN 10:00 – 19:00 last entry 18:30

 October - March: 

TUE - SUN 10:00 – 16:00 last entry 15:30

tap Call Me when using smartphone or dial +421...


http://expeditionslovakia.com/slovensko-unesco-top-5-miest-levoce/

BET YOU DID NOT KNOW..

S históriou Bratislavy je neodmysliteľné spätá aj postava rabína, Chatáma Sófera, vlastným menom Moše Schreiber, ktorý patril medzi najvýznamnejších rabínov celej židovskej histórie.  Po usadení sa v Bratislave založil tzv. ješivu, vysoké náboženské učilište, kde vychoval stovky rabínov a pôsobil ako významná náboženská autorita pre rabínov z celej Európy. Jeho hrob je umiestnený za električkovým tunelom pod hradom bol počas minulého režimu zanedbaný a odsúdený na zánik. Povráva sa, že komunistická vláda súhlasila s uzavretím jeho mauzólea betónovými blokmi čim sa zabránilo jeho zničeniu za údajne veľmi vysokú finančnú kompenzáciu. Po páde komunistického režimu bolo mauzóleum zrekonštruované a dnes sa radí medzi najvýznamnejšie a najposvätnejšie miesta judaizmu navštevované príslušníkmi židovského národa z celého sveta. Návštevu tohto významného miesta je možné uskutočniť súhlase bratislavskej židovskej náboženskej obce na tejto stránke.

Like write follow