Prečítané 63

 

ZÁMOCKÝ PARK V BETLIARI

 

Ohodnoťte:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ZÁMOCKÝ PARK V BETLIARI

 

Ohodnoťte:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

 

Nádherný anglický park situovaný rovno za kaštieľom v Betliari križovaný dvoma hlavnými chodníkmi končiacich pri malom jazierku. Vyznačuje sa množstvom veľmi vzácnej cudzokrajnej aj domácej zelene, pričom popisky nechýbajú.

To čo však robí tento park skutočne výnimočným je nápaditosť a umiestnenie jednotlivých zastavení  a malých stavení roztrúsených po parku. Návštevník tak môže prejsť drobný potok japonským mostom situovaným blízko čínskeho pavilónu, osviežiť sa pri veľkom vodopáde, nahliadnuť do zvernice, odpočinúť si pri Hermovej studni či pavilóne slobodomurárov a pokochať sa hornou fontánou. Už len týmito doplnkami je park v Betliari jedinečný a na jeho návštevu si vyhraďte aspoň hodinu a pol.

 

Všetko o miesteTelefón: +421 908 532 766

Call Me pre priamy hovor zo smartfónu

Vedeli ste?

.

      

 Hodiny: 

 Areál parku 

máj - november: 7:00 hod - 21:00 

november - máj: 7:00 - 18:00 


 

/   Email: mvalach@gmail.com, Telefón: +421 915 993 301 

Park pri Betliarskom kaštieli je najväčším historickým prírodno-krajinárskym parkom na Slovensku. V roku 1978 bol zapísaný do zoznamu svetových historických záhrad a tvorí rozlohou úžasných 81 ha.

Súčasťou parku nie sú iba vzácne druhy stromov, ale i vodné plochy, taktiež chodníky a historické stavby, ktoré spolu s kaštieľom vytvárajú ladný a jednotný celok.

Park pri kaštieli bol založený v 18. storočí. Za zakladateľa parku považujeme významného záhradného architekta empírovej doby Henricha Nebbiena, ktorý podľa zachovalej mapy z urbáru z roku 1804 už našiel park v Betliari o rozlohe 14-16 ha.

Časť pred kaštieľom bola upravená v pravidelnom barokovom slohu. V blízkosti budovy bol parter (priestor, z ktorého sadovník výsadbou okrasných rastlín vytvoril sadovnícky jednotný celok). V prípade betliarskeho parku sem zapadá krásna baroková výsadba zo strihaného buxusu okolo fontány v tvare štvorlístka so sochou Psyché od neznámeho francúzskeho sochára.

Ďalším významným architektom v histórii kaštieľskeho parku bol Jozef Bergman, ktorý v roku 1823 navrhol a uskutočnil stavbu veľkého umelého vodopádu, najväčšieho svojho druhu v slovenských parkoch. Plán (rytina) je vystavený v zbierkach múzea. V druhej polovici 19. storočia sa územie parku rozšírilo vo všetkých smeroch a tak dosiahol park rozlohu 81 ha.... pokračuj na SACR

Dômyselný vodovodný zásobovací systém

Všetky zastavenia v parku sú veľmi zaujímavé a majú svoju osobitú históriu. No nepochybne najviac dômyselným systém podobný vodovodu zásobujúci vodou veľký vodopád a hornú fontánu.

Všetko sa začína v hornom jazierku odkiaľ vodá steká smerom k veľkému vodopádu, kde tento vodopád zásobuje vodou pod ním jazierko s leknami. Od veľkého vodopádu vodovod optickým klamom budiacim dojem, že voda ide do kopca steká k hornej fontáne. Celý systém je nastavený tak, že v prípade nedostatku vodu možno jednotlivé časti prehradiť. 

Zostaňte v okolí

Devín Castle

Stará Radnica

Lajkujte píšte sledujte

Comments

comments

0