MUSEUMS

 

 

There are many museums and galleries in Slovak towns, even under the ground. Slovakia as a country came in contact with a variety of cultures, has a history which dates back to prehistoric times has a large number of valuable objects of cultural heritage items from all periods and eras in its museums.

 

MUSEUMS

 

Doliny a údolia v minulosti Slovensko nespájali, ale skôr rozdeľovali. Jeden región hovoril iným dialektom, používal iné stavebné prvky a oslavoval iným spôsobom ako druhý región. Tieto odlišnosti sú patrné dodnes. Výsledkom však je aj v európskom meradle unikátne množstvo folklórnych tradícíí, odevov a architektonických prvkov, ktoré zosobňujú a predstavujú ten-ktorý región Slovenska.

A na dokonalé spoznanie tohto veľkého kultúrneho dedičstva a múdrosti predkov neexistuje nič lepšie ako vydať sa do miest, kde priamo vznikal. Do skanzenov..

 

THE MAP

 

The top four

The National Gallery

Eastern Slovakia Museum

Spiš Museum

Mining Museum

On the map

SEARCH