Prečítané 99

 

OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA

Ohodnoťte:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA

 

Ohodnoťte:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

 

Túto jaskyňu môžeme pokojne zaradiť medzi jeden z prírodných divov sveta aký nemá v Európe obdoby. A nielen v Európe, ale dokonca ani na ostatných kontinentoch. Najbližší takýto prírodný div sa totiž nachádza až v Južnej Amerike. A celkový počet takýchto jaskýň na svete je len tri. Snáď len nedostatočná propagácia tejto výnimočnej jaskyne, zanedbaná infraštruktúra a tak troška fádny názov nevystihujúci jej dych berúcu krásu sa podpisujú pod až prekvapivo malú návštevnosť.

Táto jaskyňa by totiž mala byť na rovnakom top liste na akom sa nachádzajú Spišský Hrad, Zámok Bojnice či Banská Štiavnica. UNESCO to už dávno vie a preto ju aj zaradilo na jeho prestížny list najvýznamnejších prírodných pamiatok.

Ak ste si niekedy prezerali sureálne vyzerajúce miesta sveta, vedzte, že jedno také máme teda aj na Slovensku. A je ním práve táto veľkosťou neveľká no o to nádhernejšia jaskyňa.

 

Všetko o mieste

Tip: Pre zobrazenie ostatných atrakcií v okolí kliknite na menší zoom, alebo dajte vyhľadať príslušnú atrakciu v zozname (klik na šipku vedľa mena regiónu).


Email: oaj@ssj.sk, 

Telefón: +421 58 488 10 51 

Call Me pre priamy hovor zo smartfónu

Vedeli ste?

.

        


 Poloha: 

 Zaujímavosti regiónu: 

 Vstupné: 

 Plné 6 €

 Zľavy: 

deti od 6 - 15 r., ZŤP:  3 €

študenti, dôchodci:  5 €

 Upozornenie: 

Ak chcete fotiť v jaskyni sa platí vysoký poplatok až 10 €! za fotenie

 Hodiny: 

 Apríl - Máj , September - Október: 

UTO - NED

časy vstupov: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00

 Jún - August: 

UTO - NED

časy vstupov: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

 November - December 

zatvorené


 

/   Email: oaj@ssj.sk
Telefón: +421 58 488 10 51 

Celá oblasť patrí do tzv. gelnickej skupiny tektonickej jednotky označovanej gemerikum. Vytvorená je v šošovke prvohorných spodnodevónskych kryštalických vápencov a ankeritov, situovanej uprostred nekrasových hornín – fylitov. Ankerit vznikol zatláčaním (tzv. metasomatózou) starších vápencov.[1]

Prístupová štôlňa ústi do jaskyne v nadmorskej výške 642 m. Klinovité, nahor sa zužujúce chodby a siene sa vytvorili koróznou činnosťou zrážkovej vody, ktorá presakuje pozdĺž výrazných tektonických porúch. Tvarom odlišné, prevažne horizontálne chodby a siene sú medzi rovnobežnými tektonickými poruchami. Vznikli najmä koróznou činnosťou pomaly prúdiacej vody následkom miešania vôd rozdielnych teplôt a chemického zloženia, na čo poukazuje množstvo nepravidelných výklenkov a stropných kupol. Pozdĺž bývalej vodnej hladiny, ktorá poklesla a dlho stagnovala, sa vytvorili korózne zarovnané stropy (zrezali spodné časti stropných kupol) a bočné korózne zárezy na skalných stenách.

V jaskyni sa zistili tri generácie aragonitu. Tvorí sa z vodných roztokov s vysokým obsahom Mg-, Fe- a Mn-iónov v podmienkach stabilnej mikroklímy. Najstaršie sú mliečno zakalené obličkovité útvary a ich korodované zvyšky (datovaný vek 121- až 138-tisíc rokov) s čiastočne rekryštalizovaným aragonitom, miestami premeneným na kalcit. Najviac zastúpená je druhá generácia aragonitu, ktorý sa vyskytuje v podobe niekoľko decimetrov dlhých ihlíc a zakrivených..pokračuj na wiki

Dychberúci vek prastarej jaskyne.

Táto jaskyňa je iná ako klasické, známe jaskyne. V jej vnútri totiž nenájdete nenájdete kvapľové útvary, ktoré nájdete napríklad v blízkej Domici či Gombaseku. Namiesto nich sa v jaskyni nachádzajú ihliciam a vetvičkám podobné útvary bielej farby. Ide o druh aragonitu, ktorý je v jaskyni najpočetnejší a pre návštevníkov najzaujímavejší. Jeho vek je neuveriteľný a núti nás zamyslieť sa nad relativitou ľudského úsilia a života vôbec. Má okolo 14 tisíc rokov. Najstaršie sú aragonitové útvary v obličkovitej forme, staré a tie sú staré dokonca približne 138 tisíc rokov. Samotný vznik Ochtinskej aragonitovej jaskyne sa datuje do paleozoika, presnejšie do obdobia spodného devónu prebiehajúceho pred 464 miliónmi rokov, teda v čase ešte pred érou dinosaurov. Objavená bola presne o 464 miliónov rokov neskôr. Až v 50 rokoch minulého storočia pri razení prieskumnej štôle na železnú rudu.

 

Zostaňte v okolí

Devín Castle

Stará Radnica

Lajkujte píšte sledujte

Comments

comments

0