OPEN AIR MUSEUMS

Doliny a údolia v minulosti Slovensko nespájali, ale skôr rozdeľovali. Jeden región hovoril iným dialektom, používal iné stavebné prvky a oslavoval iným spôsobom ako druhý región. Tieto odlišnosti sú patrné dodnes. Výsledkom však je aj v európskom meradle unikátne množstvo folklórnych tradícíí, odevov a architektonických prvkov, ktoré zosobňujú a predstavujú ten-ktorý región Slovenska.

A na dokonalé spoznanie tohto veľkého kultúrneho dedičstva a múdrosti predkov neexistuje nič lepšie ako vydať sa do miest, kde priamo vznikal. Do skanzenov..

 
 

The Top four

Vlkolínec

Pribylina

Zuberec

Martin

SEARCH

MAP