NÁRODNÉ PARKY

 

Sú jedným z hlavných bohatstiev Slovenska a symbolom jeho krásy a rozmanitosti. Nájdete ich (zatiaľ) 10 a každý z nich je osobitý a značne odlišný od toho druhého. Od rozoklaných skalnatých vrchov Tatier, cez divoké rokliny Slovenského raja až po tajomný svet jaskýň a priepastí Slovenského krasu máte čo v národných parkoch Slovenska objavovať a obdivovať na dlhé roky.

 

NA MAPE

 

Tie najzaujímavejšie

Tatry

Slovenský Raj

Malá Fatra

Veľká Fatra

NATURAL RESERVES

Doliny a údolia v minulosti Slovensko nespájali, ale skôr rozdeľovali. Jeden región hovoril iným dialektom, používal iné stavebné prvky a oslavoval iným spôsobom ako druhý región. Tieto odlišnosti sú patrné dodnes. Výsledkom však je aj v európskom meradle unikátne množstvo folklórnych tradícíí, odevov a architektonických prvkov, ktoré zosobňujú a predstavujú ten-ktorý región Slovenska.

A na dokonalé spoznanie tohto veľkého kultúrneho dedičstva a múdrosti predkov neexistuje nič lepšie ako vydať sa do miest, kde priamo vznikal. Do skanzenov..

 
 
 
 

Check the top four

Tatras

Slovak Paradise

Lesser Fatra

Greater Fatra

SEARCH

MAP

 

NATIONAL PARKS

 

Ak sa dobre zahľadíte zbadáte pri prejazde po diaľnici približne v mieste, kde prvýkrat za Piešťanmi prechádzate Váh na pravej strane vysoko na kopci bielu bodku. A ak sa zahľadíte ešte lepšie zbadáte aj bielu vežu mierne vystrčenú nad okolitou krajinou.

Ak ste niekedy premýšľali čo by to mohlo byť, vedzte, že je to hrad Tematín. Jeden z najvyššie položených slovenských hradov, na ktorý dostať sa vyžaduje určitú časovú rezervu a menšiu dvoj-hodinovú túru z juhu alebo severu.
Ak by ste však čakali, že objavíte pustý, v burinách sa rozpadávajúci hrad vysoko nad krajinou Považia budete prekvapení. O hrad je dobre postarané. Časť z neho bola zrekonštruovaná, stará sa o oň miestne občianske združenie a ak pri prehliadke dávnej histórie zatúžite po pivku, kofole, kapustnici či guláši stačí si zájsť na nádvorie, kde si tieto dobroty môžete cez víkendy dopriať do sýtosti.

 
 

Check the top four

Tatras

Slovak Paradise

Lesser Fatra

Greater Fatra

MAP

SEARCH

     [/su_tooltip]