OPEN AIR MUSEUMS

 

 

They are separated from national parks and specially highlighted on purpouse. Many of them would in fact deserve a position among them because of their beauty and natural richness that often does not lag behind to those of the national parks.

Whether you climb the Súľov rocks, explore the deep forests of the Little Carpathians or try to observe bears on the Poľana volcano, Slovakia has someone to explore in its nature for everyone.

 

OPEN AIR MUSEUMS

 

Doliny a údolia v minulosti Slovensko nespájali, ale skôr rozdeľovali. Jeden región hovoril iným dialektom, používal iné stavebné prvky a oslavoval iným spôsobom ako druhý región. Tieto odlišnosti sú patrné dodnes. Výsledkom však je aj v európskom meradle unikátne množstvo folklórnych tradícíí, odevov a architektonických prvkov, ktoré zosobňujú a predstavujú ten-ktorý región Slovenska.

A na dokonalé spoznanie tohto veľkého kultúrneho dedičstva a múdrosti predkov neexistuje nič lepšie ako vydať sa do miest, kde priamo vznikal. Do skanzenov..

 

THE MAP

 

The top four

Vlkolínec

Zuberec

Pribylina

Martin

On the map

SEARCH

      ]