MESTÁ

 

Kultúrna rôznorodosť a bohatá história Slovenska má svoju jasnú pečať aj v mestách tejto krajiny. Veľkosťou síce neveľké zato však každé z nich má osobitnú atmosféru a architektonické skvosty, ktoré sa vyrovnajú akýmkoľvek podobným v európskom meradle. Dôkazom toho je aj zaradenie štyroch z nich na prestížny zoznam UNESCO. Aj tie mimo tohto zoznamu však rozhodne stoja za návštevu, pretože na Slovensku nie je za architektonickými skvostami nikdy ďaleko.

 

NA MAPE

 

Tie najzaujímavejšie

Bratislava

Košice

Trenčín

Banská Štiavnica

SEARCH

MAP

TOWNS

Doliny a údolia v minulosti Slovensko nespájali, ale skôr rozdeľovali. Jeden región hovoril iným dialektom, používal iné stavebné prvky a oslavoval iným spôsobom ako druhý región. Tieto odlišnosti sú patrné dodnes.

 
 

Check the Top four

Bratislava

Košice

Trenčín

Banská Štiavnica