JASKYNE

 

Je ich údajne 8000. Tento počet však vzhľadom na stále novo objavované nebude konečný. Desiatky z nich sú zapísané do zoznamu UNESCO, avšak z nich je verejnosti prístupných len 6. Aj preto vám nemôžeme predstaviť všetky. Tie verejnosti prístupné však môžete navštíviť a naplánovať si spestrenie návštevy toho, ktorého regiónu vstupom do čarovného podzemia Slovenska. Do sveta jaskýň..

 

NA MAPE

 

Tie najzaujímavejšie

Aragonitová jaskyňa

Domica

Dobšinská Ľadová jaskyňa

Demänovská jaskyňa Slobody

CAVES

Ak sa dobre zahľadíte zbadáte pri prejazde po diaľnici približne v mieste, kde prvýkrat za Piešťanmi prechádzate Váh na pravej strane vysoko na kopci bielu bodku. A ak sa zahľadíte ešte lepšie zbadáte aj bielu vežu mierne vystrčenú nad okolitou krajinou.

Ak ste niekedy premýšľali čo by to mohlo byť, vedzte, že je to hrad Tematín. Jeden z najvyššie položených slovenských hradov, na ktorý dostať sa vyžaduje určitú časovú rezervu a menšiu dvoj-hodinovú túru z juhu alebo severu.

Ak by ste však čakali, že objavíte pustý, v burinách sa rozpadávajúci hrad vysoko nad krajinou Považia budete prekvapení. O hrad je dobre postarané. Časť z neho bola zrekonštruovaná, stará sa o oň miestne občianske združenie a ak pri prehliadke dávnej histórie zatúžite po pivku, kofole, kapustnici či guláši stačí si zájsť na nádvorie, kde si tieto dobroty môžete cez víkendy dopriať do sýtosti.

No a pamätný výrok dotvárajúci uvoľnenú atmosféru na tomto hrade znie: „Vstupné je dobrovoľné, ale tých čo nezaplatia 20centov si karma nájde“ 🙂

 
 

 

Check the top four

Aragonite Cave

Domica

Dobšiná Ice Cave

Demänová Liberty Cave

SEARCH

MAP

 

CAVES

 

Ak sa dobre zahľadíte zbadáte pri prejazde po diaľnici približne v mieste, kde prvýkrat za Piešťanmi prechádzate Váh na pravej strane vysoko na kopci bielu bodku. A ak sa zahľadíte ešte lepšie zbadáte aj bielu vežu mierne vystrčenú nad okolitou krajinou.

Ak ste niekedy premýšľali čo by to mohlo byť, vedzte, že je to hrad Tematín. Jeden z najvyššie položených slovenských hradov, na ktorý dostať sa vyžaduje určitú časovú rezervu a menšiu dvoj-hodinovú túru z juhu alebo severu.
Ak by ste však čakali, že objavíte pustý, v burinách sa rozpadávajúci hrad vysoko nad krajinou Považia budete prekvapení. O hrad je dobre postarané. Časť z neho bola zrekonštruovaná, stará sa o oň miestne občianske združenie a ak pri prehliadke dávnej histórie zatúžite po pivku, kofole, kapustnici či guláši stačí si zájsť na nádvorie, kde si tieto dobroty môžete cez víkendy dopriať do sýtosti.

 
 

Check the top four

Aragonite Cave

Domica

Dobšiná Ice Cave

Demänová Liberty Cave

MAP

SEARCH