Prečítané 65

 

DOMICA

 

Ohodnoťte:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

DOMICA

 

Ohodnoťte:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

 

Domica, najkrajšia jaskyňa a klenot Národného Parku Slovenský Kras. V zásade to najkrajšie čo tento pozoruhodný jaskyňami a priepasťami popretkávaný národný park ponúka. Jaskyňa, kde môžete nájsť podzemné rímske kúpele, podzemnú pagodu, obydlie či pozostatky pravekého človeka.

No a ak by ste chceli hľadať bájnu riečku Styx, nájdete ju práve tu. „Cháronov“ na nej robia sprievodcovia na ľodkách, ktoré umožňujú jedinečnú podzemnú plavbu po tejto riečke, ktorá končí pod zemou až v Maďarsku, kde vyúsťuje do známej a slávnej maďarskej jaskyňe Baradla. „Obe“ jaskyne sú oprávnene súčasťou svetového dedičstva UNESCO.

    

Všetko o mieste


 

/   Email: domica@ssj.sk, Telefón: +421/ (0)58/ 788 20 10 

 

Call Me pre priamy hovor zo smartfónu

Vedeli ste?

.

      
 Vstupné: 

 Plné 6 €

 Zľavy: 

deti od 6 - 15 r., ZŤP:  3 €

študenti, dôchodci:  5 €

 Upozornenie: 

Ak chcete fotiť v jaskyni sa platí pomerne vysoký poplatok až za fotenie


 Hodiny: 

 Celoročne: 

UTO - NED

časy vstupov: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00

 December 24-31 

zatvorené

 
 

/   Email: domica@ssj.sk, Telefón: +421/ (0)58/ 788 20 10 

Domica je najväčšia jaskyňa Slovenského krasu. Zaraďuje sa medzi jaskyne svetového významu. Nachádza sa v južnom svahu Silickej planiny v katastrálnom území obcí Dlhá Ves a Kečovo v okrese Rožňava. Predstavuje časť jaskynného komplexu, ktorý vytvára s jaskyňou Baradla v Maďarsku jeden genetický systém celkovej dĺžky cca 25 km. Samotná Domica je dlhá 5 358 m, z čoho je od roku 1932 pre verejnosť sprístupnený okruh dlhý 1 315 m. Objavil ju Ján Majko 3. októbra 1926.

Mimoriadna pestrosť kvapľovej výzdoby a bohatstvo tvarov radia Domicu medzi naše najkrajšie jaskyne. Nezabudnuteľný zážitok v návštevníkovi zanechá plavba po podzemnej riečke Styx s dĺžkou 140 m. Domica predstavuje typ riečnej jaskyne v zrelom až staršom štádiu vývoja. Teplota jaskyne sa pohybuje od 10,2 °C do 11,4 °C a vlhkosť od 95 do 98%....​pokračuj na wiki

Tajomné kresby v lone matky zeme.

Jaskyňa Domica je významná a preslávená nie len svojou úžasnou výzdobou. Táto jaskyňa po tisícročia ochraňuje aj niečo viac ako úžasnú kvapľovú výzdobu. Je to niečo čo možno len ťažko nájsť inde v Strednej Európe a najbližsie sa k tomu návštevník dopracuje až v jaskyniach ako Altamira či Lascaux.

Keď prví objavitelia preskúmavali útroby Domice dostávali sa nie k tak celkom bežným objavom. V niektorých častiach jaskyne boli totiž porohadzované stopy po keramike, kostenných a kamenných nástrojoch či dokonca odtlačky tkanín pravekých ľudí. Už to svedčilo o fakte, že ide o nie celkom bežnú jaskyňu, ale o miesto obydlia lovcov a zberačov bukohovorskej kultúry. To však nebolo všetko. Ako sa bádatelia dostávali ďalej do hĺbok jaskyne narazili na zvláštnu chodbu pripomínajúcu nápadne tvar ženských pohlavných orgánov a v nej kresby, ktoré svedčili o tom, že táto časť jaskyne už pravekým ľuďom neslúžila na obývanie, ale skôr na hľadanie spojení s predkami, tajomnými silami zeme alebo bohmi.

Obrazce sú výrazne ostré bez náznakov oblosti a aj dnes predstavuje ich význam len ťažko rozlíšiteľnú záhadu. Táto časť jaskyne však sprístupnená nie je, aj, keď do posvätnej chodby lona matky zeme môžu návštevníci nahliadnuť.

Zostaňte v okolí

Devín Castle

Stará Radnica

Lajkujte píšte sledujte

Comments

comments

0