Pamätník duklianskych letcov

1,4 km

 

Unikátna expozícia Údolie smrti

1,4 km

 

Pamätnik dukl.  tankistov

1,4 km

 

Pamätník sovietskej armády vo Svidníku

1,4 km

Výhliadková veža duklianského bojiska

1,4 km

 

Bunkre 1 čs. armádneho zboru

1,4 km